BK traducciones idiomas ingles
BK traducciones idiomas castellano BK Idiomas - Català BK traducciones idiomas aleman
BK Idiomas - Frances
 
 
 
bk traducciones
 
BK Traducciones
Tipografia i uniformitat

Untitled document

BK Translation® garanteix que els ajustaments tipogràfics del text traduït corresponguin als dels originals i que es mantingui la uniformitat en la llengua objectiu desitjada.

A aquest respecte cal esmentar que només un text original amb caràcters tipogràfics homogenis garanteix la uniformitat del text objectiu, i que treballar-lo amb posterioritat no farà altra cosa que incrementar els costos del client.

Una de les tasques de BK Translation® és, per tant, fer de guia en la preparació de la uniformitat dins d’un període lògic de temps, així com també la transmissió d’informació de les possibilitats resultants.

Depenent del format, es decideix si es pot mantenir la tipografia que ha presentat el client, o quines altres opcions té.

La uniformitat haurà de respectar, a més, les exigències específiques de la llengua, com ara les relatives a la puntuació: en diversos idiomes s’ha de deixar un espai abans dels signes de puntuació (la coma, el punt, el guió, les cometes, etc.), i en altres idiomes els signes van just rere l’última paraula.

En alguns idiomes se solen utilitzar signes de puntuació que substitueixen un “etc.” o qualsevol altra expressió; a més, normalitzem la quantitat de signes a fi de garantir la uniformitat en l’idioma corresponent.

Comentem amb els nostres clients les peticions especials que tenen en compte la traducció de noms propis o objectes en tots els idiomes o en alguns en concret. Fins i tot encara que no hi hagi en rigor igualtat de tractament, igualment es garanteix la conformitat de les traduccions i es respectaran els desitjos del client en la mesura que sigui possible.

 
Wellness and Language®
Avís legal - sitemap
C/ Berenguer de Palou 11. - local 1 - Edificio Dalí | 43840 Salou (TGN) | España | Tel: + 34 977 35 14 77