BK traducciones idiomas ingles
BK traducciones idiomas castellano BK Idiomas - Català BK traducciones idiomas aleman
BK Idiomas - Frances
 
 
BK Traducciones
 
 
bk traducciones
 
BK Traducciones

Untitled document

Currículum

Formació professional i imatge dels traductors

Els traductors són professionals qualificats amb una formació o uns estudis universitaris que els permeten practicar de manera exclusiva l’activitat de traductor.

Aquí també hi ha professionals d’altres camps que, gràcies a la seva formació acadèmica, s'han especialitzat també com a traductors. Entre ells hi incloem, per exemple, els enginyers, científics, informàtics, advocats, metges o altres professionals amb carrera universitària que, gràcies a una segona formació com a traductors (màster), poden fer activitats de traducció.

BK Translation® contracta, primer de tot, traductors especialitzats capaços d’enfrontar-se a una traducció de manera docta i que són conscients de la responsabilitat que comporta el treball que entreguen.

Un traductor especialitzat exerceix exclusivament activitats de traducció o les combina amb treballs d’intèrpret i d’aquesta manera és ell mateix qui decideix, en última instància, pel que fa a la seva flexibilitat a l’hora d’oferir disponibilitat per a una feina.

La utilització de la denominació professional “traductor” encara no està protegida a nivell internacional. Nombroses associacions professionals l’han sol·licitat, per poder donar una imatge positiva i professional dels traductors davant dels seus clients.

Els traductors són professionals dels idiomes que dominen dos idiomes com a mínim, i a vegades fins a quatre o cinc, de manera perfecta, i que són capaços de traduir textos complicats.

Traduir significa comprendre el contingut del text segons el context i establir la relació entre ambdós, traduir en la llengua nadiua de manera competent en el camp en qüestió i, per descomptat, dominar les normes d’ortografia i sintaxi de la llengua objectiu.

Sovint, el perfil d’un traductor professional es pot comparar amb un bon vi: com més anys i experiència tingui, millor serà la seva traducció.

Envellir en el camp de la traducció després d’haver pogut acumular l’aprenentatge de tota una vida té avantatges que el client pot aprofitar.

 
Wellness and Language®
Avís legal - sitemap
C/ Berenguer de Palou 11. - local 1 - Edificio Dalí | 43840 Salou (TGN) | España | Tel: + 34 977 35 14 77