BK traducciones idiomas ingles
BK traducciones idiomas castellano BK Idiomas - Català BK traducciones idiomas aleman
BK Idiomas - Frances
 
 
BK Traducciones
 
 
bk traducciones
 
BK Traducciones
Consells per a la contractació de serveis de traducció i interpretació

Untitled document

En quin context és realment indispensable obtenir una traducció?

Precisament quan la documentació és més densa, és aconsellable que el client sol·liciti un traductor professional que en faci una anàlisi prèvia, a fi que comprovi el text en cerca de fragments superflus i que no són rellevants per al seu usuari a l'estranger.

D’aquesta manera es pot estalviar fins al 50% del preu de la traducció en les diverses llengües objectiu.

El client s’encarrega personalment de la traducció

Si desitja preservar la seva imatge internacional, llavors hauria d’optar per un professional de la traducció. En diverses cultures, una traducció errònia o incompleta pot causar que en la llengua nacional això s’entengui com una ofensa o una manca d’interès.

Per manca de temps, voldria començar immediatament la traducció de l’esborrany

Si s’hagués de començar la traducció a partir d’un esborrany sense elaborar, llavors el client haurà d’indicar en les versions posteriors que entregui l’hora i la data corresponents, a fi que no es produeixin malentesos.

Definició del grup de destí i contextualització

Els documents i, en especial, els textos publicitaris, es poden adaptar segons el grup de persones al qual estiguin destinats, sempre que el traductor disposi de la informació necessària.

Per tant, caldrà informar de si una campanya publicitària es farà a través de catàlegs o apareixerà en un diari o revista, o bé de si es vol utilitzar la traducció a nivell intern. De la mateixa manera, el traductor sovint exerceix el paper de redactor publicitari, aportant tota la seva creativitat. No obstant això, la creativitat no és la mateixa cosa que la traducció i, a més, exigeix un interval de temps creatiu que s’ha de concedir al traductor.

Traduccions de professors i altres acadèmics

Moltes empreses se solen servir dels serveis lingüístics d’universitats o col·legis per a la traducció dels seus documents comercials.

Els professors de llengua estrangera i altres acadèmics tenen una formació acadèmica molt elevada, tot i que generalment no posseeixen, com també passa amb els estudiants de traducció, una capacitat de traducció fluïda i un estil depurat.

La mateixa cosa passa amb els estudiants del ram de la interpretació, que interpreten a les cabines de manera conjunta durant el curs en lloc de participar en una interpretació real, que serà la seva futura tasca, a fi d’acostumar-s’hi. Els simulacres s’han de fer a la universitat, perquè el que el client desitja no és un servei gratuït, sinó consolidar una imatge excel·lent en l'àmbit nacional i internacional.

Així doncs, el client ha de ser conscient del significat de la seva documentació, com ara informes financers, estadístiques o descripcions de processos, a més de la comunicació durant la conferència o congrés, i només hauria de permetre que intervinguessin en la imatge de la seva empresa persones especialitzades.

Important: A BK Translation-Interpreters®, per tant, els nostres traductors i intèrprets són sempre professionals altament qualificats que poden convertir la seva inversió en un veritable tresor.

El traductor sempre ha de revisar les galerades abans d’imprimir o publicar un text

El client pot fer a l’últim moment modificacions en els textos destinats a ser publicats a Internet o en el material publicitari i, per tant, cal que un traductor professional els revisi de nou i sens falta.

Per tant, cal disposar sempre de temps per poder corregir les galerades dels textos.

No divulgui mai un text sense haver-lo enviat abans perquè una altra persona el revisi, perquè es podria trobar amb sorpreses poc agradables i el seu client podria interpretar erròniament una traducció inexacta.

Li preguem que tingui sempre present que, per poder garantir una traducció impecable, el traductor necessita un termini de temps suficient.

Només traductors nadius

Els traductors professionals tradueixen, per motius de qualitat, només a la seva llengua materna. Els qui treballin amb idiomes entendran com n’és de difícil arribar a dominar perfectament la pròpia llengua materna. Només es pot aconseguir mitjançant l’aprenentatge al llarg de tota la vida, a més d’una formació addicional. Quantes paraules noves sentim cada dia que primer els lingüistes han de processar i analitzar perquè després se les pugui utilitzar en un context adequat?

Els traductors i intèrprets nadius, acostumats a treballar amb els estàndards més elevats, han assolit, independentment del lloc on resideixen, sigui al seu país o a l’estranger, un domini tècnic de la seva llengua materna i el segueixen desenvolupant.

Per tant, a BK Translation-Interpreters® advoquem només a favor de traductors nadius.

Important: Això no s’aplica als intèrprets, que han d’utilitzar com a mínim dos idiomes per a la traducció oral directa i inversa. Disposar només d’un intèrpret amb un domini actiu d’un idioma concret implicaria que el client hauria d’abonar una tarifa doble per un servei d’interpretació consecutiva, de conferències o xiuxiuejada.

Visiti també la nostra web www.bkidiomas.com

 
Wellness and Language®
Avís legal - sitemap
C/ Berenguer de Palou 11. - local 1 - Edificio Dalí | 43840 Salou (TGN) | España | Tel: + 34 977 35 14 77