BK traducciones idiomas ingles
BK traducciones idiomas castellano BK Idiomas - Català BK traducciones idiomas aleman
BK Idiomas - Frances
 
 
 
bk traducciones
 
BK Traducciones
Tarifes i la seva configuració

Untitled document

A primera vista el client podria tenir la impressió equívoca que BK Interpreters® factura només i únicament el treball in situ de l’intèrpret. Tots els clients voldrien saber com es calculen els preus, i per això li oferim un breu resum de les tasques:

 

Gestió de projectes de BK Interpreters®

Després d’haver rebut la sol·licitud del client, el gestor de projectes valorarà l’interval de temps, la combinació d’idiomes, l’especialitat i el lloc de l’esdeveniment.

A continuació hi haurà una entrevista amb el client a fi de proporcionar-li un assessorament exhaustiu.

S’elaborarà un pressupost.

El client acceptarà el pressupost.

BK Interpreters sol·licitarà al client documentació preparativa.

Processos de diàleg i treball entre BK Interpreters® i l’intèrpret.

Preparació de l’intèrpret

L’intèrpret es prepararà utilitzant la documentació preparativa que se li ha lliurat, elaborarà una llista de termes especialitzats i expressions de la parla tècnica del client i buscarà a Internet publicacions, enllaços i altres documents importants per a la deguda preparació. El temps de preparació començarà com a mínim 1 setmana abans de l’esdeveniment planificat i sumarà entre 10 i 15 hores, tot i que en les ocasions en què es tracti de temes molt tècnics el temps es podrà incrementar fins a 30 hores.

 

Preparació a través de BK Interpreters®:

BK Interpreters® s’encarrega de les proves de so i emissió necessàries, de la inspecció de l’espai, de les entrevistes prèvies amb els responsables i de la resta de tasques organitzatives.

Preparatius de BK Interpreters®:

BK Interpreters reservarà els vols i l’habitació d’hotel segons les necessitats, i prepararà les descripcions de la ruta, la informació exacta dels clients i els horaris de servei per a l’intèrpret.  

Serveis d’interpretació:

L’intèrpret i, en el seu cas, el gestor del projecte de BK Interpreters® es desplaçaran al lloc en qüestió, conversaran per última vegada amb els oradors, i comprovaran diverses vegades els equips, com ara la consola, el micròfon, etc., amb l’ajuda dels nostres tècnics. 

BK Interpreters®, servei d’interpretació

Una vegada acabada la seva feina, BK Interpreters® rebrà immediatament informació de l’intèrpret i podrà respondre de manera autònoma al client.

 

Tasques posteriors de BK Interpreters®:

BK Interpreters® es posarà en contacte amb el client i li demanarà retroalimentació.

S’emetran les factures i se les remetrà al client.

 

Conclusió: un servei d’interpretació professional exigeix una sèrie de preparatius i s’ha de verificar de manera eficient a posteriori.

BK Interpreters® proporciona l’estructura organitzativa, actua entre bastidors i confereix al servei d'interpretació la seva forma representativa.

 
Wellness and Language®
Avís legal - sitemap
C/ Berenguer de Palou 11. - local 1 - Edificio Dalí | 43840 Salou (TGN) | España | Tel: + 34 977 35 14 77