BK traducciones idiomas ingles
BK traducciones idiomas castellano BK Idiomas - Català BK traducciones idiomas aleman
BK Idiomas - Frances
 
 
 
bk traducciones
 
BK Traducciones
Tipus d’interpretació

Untitled document

A continuació descrivim les diferents tècniques d’interpretació i també el seu camp d’aplicació:

 

INTERPRETACIÓ SIMULTÀNIA

L’intèrpret treballa amb un altre company en una cabina (si s’escau, amb contacte visual a través d’un monitor) i interpreta l’orador o els oradors de manera simultània, és a dir, al mateix temps i amb un retard mínim de temps. Recursos: auriculars i consola, equip d’interpretació.

Camp d’aplicació recomanat:

congressos i jornades especialitzades, memòries comercials i altres conferències d’empreses internacionals (recomanada a partir de 7 persones), presentacions amb més de 50 persones, juntes comercials europees, etc.

Avantatges:

agilitat, flexibilitat, estalvia temps i és elegant.

Desavantatges:

augmenta els costos per causa dels honoraris de dos intèrprets per idioma, a més de la/les cabina/es, els tècnics, etc.; necessita molt d’espai (les cabines i l’equip d’interpretació); desavantatges visuals en ocasions solemnes (cabines).

 

Altres formes d’interpretació simultània:

 

INTERPRETACIÓ XIUXIUEJADA (CHUCHOTAGE)

L’intèrpret treballa sol i interpreta de manera simultània, però xiuxiuejant, per a un oient o dos com a màxim.

Camp d’aplicació recomanat:

s’interpreta per a 1 participant o 2 com a màxim durant un congrés o una presentació en idioma estranger. Recursos: llibreta per a notes i bolígraf.

Avantatges:

No ha de ser en un lloc fix, és flexible i més barata.

Desavantatges:

Cal posseir una oïda excel·lent, i la tècnica del xiuxiueig ha d’agradar.

 

Interpretació amb equips d’interpretació portàtils

L’intèrpret treballa sol. Recursos: equip d’interpretació portàtil amb auriculars i micròfon de piles.

Camp d’aplicació:

durant visites a empreses, guies per a grups petits.

Avantatges:

flexible i amb facilitat de desplaçament. No hi ha necessitat d’ocupar un espai fix.

Desavantatges:

només té una qualitat de so mitjana, cosa que perjudica la interpretació.

Només adequada per a grups petits. Les despeses de l’equip portàtil.

 

INTERPRETACIÓ CONSECUTIVA

L’intèrpret treballa sol. Pren notes durant la ponència i tradueix trams del discurs de 5 a 10 minuts de durada a l’altre idioma. Recursos: llibreta de notes i bolígraf, a vegades micròfon.

Camp d’aplicació recomanat:

reunions comercials en taula rodona, inauguracions, discursos solemnes, presentacions de productes, discursos en banquets i similars.

Avantatges:

mobilitat, econòmica. Protecció d’un ambient solemne.

Desavantatges:

és més lenta, desfasada, a vegades pot portar a invertir el doble de temps.

 

INTERPRETACIÓ DE CONFERÈNCIES

L’intèrpret treballa sol i interpreta d’una a dues frases durant les pauses del discurs del ponent, a fi de preservar la fluïdesa del discurs. Recursos: llibreta per a notes i bolígraf.

Camp d’aplicació recomanat:

visites a empreses, fires, conferències de negociació, reunions comercials.

Avantatges:

mobilitat, més econòmica.

Desavantatges:

desfasada. Només és adequada per a grups petits.

 

INTERPRETACIÓ COMUNITÀRIA

És un nou mètode d’interpretació i se l’aplica en institucions, hospitals i altres instal·lacions.

 
Wellness and Language®
Avís legal - sitemap
C/ Berenguer de Palou 11. - local 1 - Edificio Dalí | 43840 Salou (TGN) | España | Tel: + 34 977 35 14 77