BK traducciones idiomas ingles
BK traducciones idiomas castellano BK Idiomas - Català BK traducciones idiomas aleman
BK Idiomas - Frances
 
 
 
bk traducciones
 
BK Traducciones
Formació, experiència i imatge de l’intèrpret

Untitled document

Sovint s’anomena els intèrprets “intèrprets de conferències” o simplement “traductors”. La diferència amb el traductor rau en el fet que aquest sempre està assegut davant de l’ordinador i tradueix documents escrits, és a dir, no participa de manera directa en una situació comunicativa, mentre que l’intèrpret es troba directament al lloc on es porta a terme la comunicació, hi pren part, i s’encarrega de la interpretació; és a dir, de la traducció oral d’un idioma a l’altre.

Ambdues professions van lligades i, depenent de la situació i si es té la formació que cal, les pot exercir la mateixa persona.

Ambdues professions tenen trajectòries formatives diferents. La majoria de les carreres universitàries, és a dir, les llicenciatures, s’especialitzen en la traducció general o bé en la traducció tècnica, i el domini de la interpretació se sol assolir després, durant un mòdul o un màster en interpretació de conferències. Diverses facultats ofereixen, a més, un curs bàsic per a traductors i intèrprets que va seguit de dos cicles especialitzats, o bé traducció o bé interpretació.

Per poder interpretar cal molta pràctica, molta experiència i un coneixement general de la temàtica a interpretar, cosa que en possibilitarà una ràpida conversió verbal.

Per aquest motiu, els professionals qualificats, com poden ser els de l’àmbit mèdic, tècnic o econòmic, així com també els d’altres camps acadèmics d’estudi, troben la manera de comunicar-se i amb posterioritat es dediquen, gràcies al seu domini de dos, tres o quatre idiomes, a la interpretació.

Moltes persones que han portat una vida molt poc usual han residit en diferents països des que eren a la guarderia i fins a la universitat i, per tant, dominen diversos idiomes. Uns estudis o un màster basats en aquest domini dels idiomes els obren el camí a una activitat internacional.

A aquest respecte cal esmentar que el domini de diversos idiomes no implica, de si mateix, que s’estigui capacitat per a l’execució de traduccions o la prestació de serveis de traducció.

Els intèrprets són, en principi, acadèmics amb molta experiència que poden conferir una qualitat i una categoria elevades al servei prestat.

Els intèrprets que treballen en congressos i conferències són professionals altament qualificats, amb unes bones maneres absolutament impecables, que se saben expressar amb elegància i que, en un entorn internacional, s’hi troben com a casa.

Generalment, s’hi sol confiar bastant en tractar amb polítics, autoritats, universitats, premis Nobel, juntes directives, representants de societats i delegacions internacionals, i són els intermediaris lingüístics capaços de facilitar una comunicació excel·lent.

Pensi que l’intèrpret de BK Interpreters que vostè ha contractat també representa la seva empresa.

 
Wellness and Language®
Avís legal - sitemap
C/ Berenguer de Palou 11. - local 1 - Edificio Dalí | 43840 Salou (TGN) | España | Tel: + 34 977 35 14 77